4 Grunwaldzka Dąbrowska Drużyna Harcerska 
"Leśni ludzie" 
im. Janusza Korczaka

Hufiec Dąbrowa Górnicza
Chorągiew Śląska
   Związek Harcerstwa Polskiego

Rozkaz L12/2017 z dn. 29.09.2017

2017-09-29 18:00:00, komentarzy: 0

Dąbrowa Górnicza29.09.2017 r. 


Związek Harcerstwa Polskiego 

Hufiec Dąbrowa Górnicza 

Drużynowy  

4 GDDH „Leśni ludzie” 

im. Janusza Korczaka 


Rozkaz L. 12/2017 

 

Witam wszystkich po wakacjach. Stan drużyny jest trochę inny niż przed wakacjami, jednak mam nadzieję, że z Wasza pomocą wkrótce osiągniemy go ponownie. 


Cześć z Was przeszła do drużyny starszoharcerskiej, jednak mam nadzieję, że będziecie służyć nam pomocą podczas organizacji niektórych imprez harcerskich, oczywiście w ramach możliwości. 


W tym roku przystępujemy po raz 6 do współzawodnictwa o tytuł Drużyny Grunwaldzkiej, a naszym dodatkowym zadaniem będzie pomoc drużynom, które tytuł zdobywać będą po raz pierwszy. 

 

2.    Drużyna > (zmiany personalne w radzie drużyny, mianowania i zwolnienia funkcyjnych). 


2.1.    Mianowania funkcyjnych 


2.1.1. Mianuję dh. Ewę SAWKO przyboczną z dniem 07.09.2017 

2.2.    Zwolnienia funkcyjnych 

2.2.2. Zwalniam z funkcji przybocznych następujące druhny i druha: 


dh. hmArianę BEJMA-WOŹNICZKO HR 

dhpwdKatarzynę MARKOT-PRZYBYLAK HO 

dhJarosława "Rudego" BILSKIEGO HO 


2.4.    Zwolnienia z rady drużyny 

2.4.1. Zwalniam ze składu Rady Drużyny dhpwd. Katarzynę MARKOT-PRZYBYLAK HO 


3.    Zastępy 

3.2.    Rozwiązanie zastępu 

3.2.1. W związku z przejściem większości członków zastępu do drużyny starszoharcerskiej rozwiązuję zastęp „Ventus Silvarum”. Dotychczasowi członkowie zastępu zostają przydzieleni do zastepu "Tytus, Romek i A'tomek" 


4.    Instrumenty metodyczne 

4.2.    Otwarcie próby na stopień 

4.2.1. Otwieram próbę na stopień pionierki dhKamili CHMIELARSKIEJ 


5.    Sprawy członkowskie 

5.2.    Wystąpienie z ZHP (na podstawie §25 Statutu ZHP – po deklaracji zainteresowanego) 

5.2.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 29.09.2017 wystąpiły z ZHP następujące druhny: 

dhEmilia GASZTYK 

dhEmilia WIDURSKA 


5.3.    Skreślenie z listy członków ZHP (na podstawie §26 Statutu ZHP – w wyniku niewypełniania obowiązków członkowskich) 

5.3.1. Z dniem 29.09.2017 skreślam z listy członków ZHP dhMarię PIECZARKĘ z powodu niewypełniania obowiązków członkowskich. 

5.3.2. Z dniem 29.09.2017 skreślam z listy członków ZHP dh. Tymona KALITĘ z powodu niewypełniania obowiązków członkowskich. 


5.5.    Zmiany przydziału służbowego i przynależności  

5.5.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 07.09.2017 dh. Szymon KOGUT przeszedł do 270 Dąbrowskiej Drużyny Wędrowniczej "Przetrwamy" 

5.5.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 07.09.2017 przeszli do Próbnej Dąbrowskiej Drużyny Starszoharcerskiej następujący druhny i druhowie: 

dhDominika CHOJNACKA 

dhJakub GAJDZIK 

dhKacper PACUT 

dhMichał Ślusarczyk 


7.    Pochwały, wyróżnienia, nagrody 

7.1. Udzielam pochwały wszystkim uczestnikom obozu w Pogorzelicy i Zlotu Grunwaldzkiego. 

 

Czuwaj ! 

hm. Grzegorz Przybylak HR 

Kategorie wpisu: tylko rozkazy drużyny
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator stron internetowych - strona bez programowania