4 Grunwaldzka Dąbrowska Drużyna Harcerska 
"Leśni ludzie" 
im. Janusza Korczaka

Hufiec Dąbrowa Górnicza
Chorągiew Śląska
   Związek Harcerstwa Polskiego

PowstanieWarszawskie1944

31.07.1944

2016-07-31 00:00:00, komentarzy: 0

Sowieckie czołówki pancerne osiągnęły Międzylesie i zdobyły Radość.

 

W domu przy ul. Pańskiej 67 o godzinie 17. rozpoczęła się druga tego dnia narada odprawa sztabowa - na pierwszej, przedpołudniowej, zdecydowano iż 1 sierpnia walki nie zostaną jeszcze podjęte ze względu na niejasną sytuację, zaś kolejna narada rozpocznie sie o godzinie 18.00. O 17:45 gen. Tadeusz Bór-Komorowski w obecności wezwanego alarmowo Delegata Rządu inż. Jana Stanisława Jankowskiego po wysłuchaniu nieprawdziwego meldunku przybyłego na odprawę dowódcy Okręgu AK płk Montera, iż na Pradze pojawiły się już radzieckie czołgi, wydał płk Antoniemu Chruścielowi (ps. Monter) rozkaz rozpoczęcia akcji zbrojnej 1 sierpnia 1944 roku.

 

Pułkownik Chruściel wydał rozkaz następującej treści:

ALARM - do rąk własnych! Dnia 31.7. g. 19. Nakazuję W dnia 1.8. g. 17.00. Adres m. p. Okręgu: Jasna 22 m.20, czynny od godziny "W". Otrzymanie rozkazu natychmiast kwitować. (-) "X"

 

Po wydaniu tej decyzji i rozesłaniu rozkazów na zakończoną już naradę przybył szef Wydziału II KG AK płk Makary (Kazimierz Iranek-Osmecki) zajmujący się wywiadem i kontrwywiadem i zdezawuował informacje Montera. Komendant Główny AK uznał jednak, iż nie ma już możliwości cofnięcia decyzji i nie odwołał akcji. Ze względu na godzinę policyjną rozkaz o rozpoczęciu akcji został doręczony pododdziałom w dniu następnym - poważnie wpłynęło to na niepełną mobilizację sił i środków Okręgu, nie pozwoliło także na wykorzystanie części posiadanej broni.

 

Na przedpolach Pragi trwał kontratak niemiecki prowadzony siłami pięciu dywizji pancernych.

 

Do Moskwy przyleciał premier Stanisław Mikołajczyk.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator stron internetowych - strona bez programowania