4 Grunwaldzka Dąbrowska Drużyna Harcerska 
"Leśni ludzie" 
im. Janusza Korczaka

Hufiec Dąbrowa Górnicza
Chorągiew Śląska
   Związek Harcerstwa Polskiego

PowstanieWarszawskie1944

02.10.1944

2016-10-02 00:00:00, komentarzy: 0

Toczą się rozmowy kapitulacyjne.


Cały dzień trwa opuszczanie stolicy przez ludność cywilną. Wyszło ok. 16 000 osób, jednak 80% mieszkańców Śródmieścia nadal pozostawało w mieście. Około godziny 20/21.00 walki w Warszawie ustają. 2 października w Ożarowie Mazowieckim toczą się rozmowy w sprawie kapitulacji, kończą się 3 października, około godziny 2.00 w nocy podpisany zostaje w Ożarowie Mazowieckim honorowy akt o kapitulacji.


Przedstawicielami strony polskiej są: Kazimierz Iranek-Osmecki i Zygmunt Dobrowolski, z niemieckiej - Erich von dem Bach.


Żołnierze Armii Krajowej zostali uznani przez Niemców za jeńców wojennych, przyznanie zostały im prawa kombatanckie, ludność cywilna miała być natomiast chroniona i traktowana zgodnie z konwencjami wojennymi. Były to niektóre z warunków kapitulacji powstańców. Warunki w sprawie ludności cywilnej zostały przez Niemców złamane, gdyż ludność cywilną osadzono w obozie w Pruszkowie, skąd masowo wywożono ją do obozów koncentracyjnych i na roboty przymusowe.


"Rzeczpospolita", gazeta drukowana w zajętym przez wojska sowieckie Lublinie publikuje artykuł, w którym m.in. padają następujące słowa: żołnierze LWP nadal toczą na froncie warszawskim zaciekłe, krwawe boje o wyzwolenie stolicy.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator stron internetowych - strona bez programowania