4 Grunwaldzka Dąbrowska Drużyna Harcerska 
"Leśni ludzie" 
im. Janusza Korczaka

Hufiec Dąbrowa Górnicza
Chorągiew Śląska
   Związek Harcerstwa Polskiego

Kurs Zastępowych 2013

Czuwaj.

Poniżej informacje o wymaganiach koniecznych do zaliczenia Kursu Zastępowych:

  1. Forma pracy - plusy i minusy -> należy wybrac jedna formę pracy, a następnie krótko ją scharakteryzować (2-3 zdania) i w formie tabeli wymienić jej dobre strony (plusy) i złe strony (minusy).
  2. Konspekt zbiórki -> należy przygotować konspekt jednej (dowolnej) zbiórki, zgodnie z omówionym podczas zajęć konspektem.
  3. Plan pracy zastępu -> należy przygotować plan pracy zastępu (cykl 3-4 zbiórek), które powinny mieć określony cel. Na zajęciach otrzymaliście charakterystykę zastępu, którego jesteście zastępowym. Plan należy przygotować zgodnie z omówionymi zasadami na spotkaniu.
  4. System małych grup -> należy krótko scharakteryzować prace w systemie małych grup oraz podać jego twórcę i rok powstania.
  5. Zasady dobrej zbiórki -> Należy wymienić wszystkie zasady, a następnie opisać 2 wybrane zasady (opis 2-3 zdaniowy).
  6. Karta prób -> należy rozpisać kartę prób na stopień, najlepiej na ten, który chcecie zdobyć.

Zadania międzyzbiórkowe należy przesłać na mój adres (grzegorz.przybylak@zhp.net.pl) do czwartku.

To pozwoli na ocenę pracy oraz przesłanie ewentualnych uwag w celu poprawy prac.


Dodatkowo należy rozwiązać dwa przygotowane dla Was testy. 
Test 1 zawiera 13 pytań, aby uzyskać zaliczenie należy odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 10 pytań

Test 2 zawiera 22 pytania, aby uzyskac zaliczenie należy odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 15 pytań.

Maksymalnie do każdego testu można przystąpić 3 razy. 
Łączny czas rozwiązania testów nie powinien przekroczyć 45 minut.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania