4 Grunwaldzka Dąbrowska Drużyna Harcerska 
"Leśni ludzie" 
im. Janusza Korczaka

Hufiec Dąbrowa Górnicza
Chorągiew Śląska
   Związek Harcerstwa Polskiego

Katalog Identyfikacji Wizualnej

Aby przygotować się do testu z wiedzy o Katalogu Identyfikacji Wizualnej w ZHP proszę o zapoznanie się z następującymi materiałami:

aktualne informacje o KIW w ZHP -> TUTAJ
aktualne informacje o KIW w Chorągwi Śląskiej -> TUTAJ
Test wiedzy ze znajomości KIW -> TUTAJ
Kreator stron internetowych - strona bez programowania