4 Grunwaldzka Dąbrowska Drużyna Harcerska 
"Leśni ludzie" 
im. Janusza Korczaka

Hufiec Dąbrowa Górnicza
Chorągiew Śląska
   Związek Harcerstwa Polskiego

Instrukcje i regulaminy

  1. Statut ZHP. Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi na XXXVII Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP 4.12.2011r i 10.03.2012r.
  2. System stopni harcerskich; Harcerskie Biuro Wydawnicze; Warszawa 2003
  3. Starszoharcerskie znaki służb; 1997
  4. Zbiór instrukcji i regulaminów. Instruktorzy; Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1988 (13DDH)
  5. Strategia ZHP. Strategia rozwoju ZHP na lata 2012-2017 
Kreator stron internetowych - strona bez programowania